Biodling och Honung

Honung från Gården!

Vi skördar honungen ca två gånger per år, en gång under tidig sommar, en gång under sensommar/tidig höst. Honungen har olika färg och smak beroende på när den skördas. Tidigt på sommaren är den ljusare och mildare i smaken. Senare på sommaren, då ljungens blomster dominerar i vårt område, blir honungen ofta mörkare i färgen och får en lite starkare smak. Här finns alltså möjlighet till en mycket god och varierad smakupplevelse!

Vi har i dagsläget två bikupor med bin av rasen Italienska bin. Från bina får vi läcker honung som vi säljer i orörd, flytande form.

Kontakta Susanne på 0708-56 51 24 eller på susanne@starkebo.se om du vill köpa honung.